Skontaktuj się z nami
535 348 280

ROZLICZENIE VZM

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2018 roku.

Nie przegap okazji i zwróć się o zwrot VAT.

Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. (do końca 2018 roku tylko wydatki poniesione od 01.01.2012) do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś/aś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Ważne! Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 38 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Jednocześnie na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osobie fizycznej, która w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych udokumentowanych
fakturą VAT wystawioną w tym okresie, przyznano prawo do ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków. Stosowny wniosek należy złożyć zgodnie z harmonogramem określonym w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tj. dla wydatków poniesionych i udokumentowanych w okresie:
1) 01.05.2004 r. – 31.12.2005 r. – nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) 01.01.2006 r. – 31.12.2007 r. – nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) 01.01.2008 r. – 31.12.2009 r. – nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) 01.01.2010 r. – 31.12. 2011 r. – nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5) 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r. – nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dostępną na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem link.

Prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu przekazania niezbędnych dokumentów oraz kosztów sporządzenia wniosku.